algemeen bestuur publicitei jaarstukken
 


Bestuur

 

Het bestuur moet volgens de statuten uit tenminste vijf leden bestaan; het werkelijke aantal bedraagt tien.

Deze leden zijn afkomstig uit de deelnemende verenigingen/stichtingen.


Momenteel bestaat het bestuur uit:
Emile Smit, voorzitter, Tiel
Kobus van Ingen, secretaris, Opheusden
Ran Martens, penningmeester, Kesteren
Aart Bijl, lid, Gorinchem
Herman Buurman, lid, Doornenburg
Arjen Swets, lid, Beesd
Sipkje Schimmel-de Haan, lid, Elst
Mieke van Veen-Liefrink, lid en eindredactie, Nijmegen-Noord
Wim Huijbrechts, lid, Andelst
Maria Loonen,lid, Bemmel

Het bestuur moet tenminste driemaal per jaar vergaderen, maar in de praktijk is dit vaak zeven of achtmaal. Deze vergaderingen vinden afwisselend plaats in het Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren en het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel


Conform de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning voor verrichte werkzaamheden.
Uiteraard bestaan er kostenvergoedingen voor daadwerkelijk voor de stichting gedane uitgaven. Reiskostenvergoedingen worden echter niet verstrekt.