algemeen bestuur publicitei jaarstukken


Algemeen

     

 

 
NIEUWS

Op 8 november 2019 is in ‘t Veerhuis te Opheusden het eerste exemplaar van het twintigste jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum aangeboden aan de heer Frits Hoogveld.
Frits Hoogveld is lid van de Historische Vereniging Marithaime te Elst en publiceert regelmatig over
onderwerpen uit de geschiedenis van Elst. Ook voor onze stichting heeft hij vele publicaties op zijn naam staan. Bijzonder deskundig is hij op het gebied van paarden, paardenmarkten e.d.

De titel van het boek luidt: ‘Heen en weer’ met als ondertitel:Verkeer en vervoer in de Betuwe door de eeuwen heen.

Het boek wordt verspreid over de verenigingen/stichtingen/derden
De verkoopprijs is bepaald op 19 euro.