algemeen bestuur publicitei jaarstukken
   

 

 

Publicaties

Voor de in het verleden uitgegeven tijdschriften is in 1995 een index met de tot dan toe gepubliceerde artikelen verschenen en in 2002 is een CD-ROM uitgebracht met alle artikelen. U kunt ze ook raadplegen door hier te klikken op:

De tijdschriften en jaarboeken zijn uiteraard nog steeds te raadplegen in het Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren en deels ook bij het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.
Een gedeelte van de uitgaven is ook nog te koop

 

Jaarboeken
De volgende jaarboeken zijn gepubliceerd:
2000 - Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000
2001 ­- Het zal me een zorg zijn
2002 - Niets nieuws onder de zon…’ - 700 jaar criminaliteit in het Rivierengebied
2003 - De Betuwe op slot  - Over kastelen en adellijke huizen
2004 - Van boezeroen en hoge zije  - De Betuwe in de 19e eeuw
2005 - Geloven komt van boven - Kerk en religie in de Betuwe
2006 - De Betuwe verenigd - Een bloeiend verenigingsleven
2007 - Aap Noot Betuwe - Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum
2008 - Tegen de stroom in - Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe
2009 - De Betuwe aangekaart - Een historische topografie
2010 - Feesten en beesten - Vermaak en vertier in de Betuwe
2011 - De Betuwe graaft zich in - Militair-strategische objecten in het
            rivierengebied
2012 - Mystiek rivierenland - Merkwaardige verhalen uit de Betuwe
2013 - Schoonheid verbeeld - Kunst in de Betuwe
2014 – Macht en onmacht – Betuwse bestuurders tussen 1500 en 1917
2015 – Dames en heren appels en peren – Teelt en teeltvormen in de Betuwe
2016 - Betuws Mengelwerk - Vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het        xxxxxxRivierengebied
2017 - Grenzenloos - Inkomende en uitgaande Betuwenaren...
2018 – Strijd om de kansel – Reformatie in de Betuwe
2019 - Heen en weer – Verkeer en vervoer in de Betuwe door de eeuwen heen

 

 

Het thema voor 2020 wordt : Tweede Wereldoorlog