Welkom op de site van de Stichting Tabula Batavorum.

Voor de een een wat vreemde naam, voor de ander een gevestigde naam op het gebied van de regionale geschiedenis in het Gelders Rivierengebied.

De Stichting Tabula Batavorum is opgericht op 10 mei 1985 en heeft haar zetel in Opheusden.
De doelstelling van de stichting is de verspreiding van de kennis op historisch en archeologisch gebied en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van een tijdschrift met publicaties op historisch en archeologisch gebied. Het tijdschrift is in eerste instantie bedoeld voor de leden van historische verenigingen, stichtingen en andere dergelijke groeperingen in het Gelders rivierengebied.
In de jaren 1985 t/m 1999 is dit tijdschrift verschenen met een frequentie van drie uitgaven per jaar. Vanaf het jaar 2000 wordt echter onder de naam ‘Terugblik’ een jaarboek uitgegeven met artikelen uit de regio op eerdergenoemd gebied en met een vooraf bepaald thema.

Het aantal deelnemende verenigingen/stichtingen was in de beginperiode klein, maar groeide gestaag met slechts een enkele keer een daling.

De huidige deelnemers zijn:
– Stichting Historische Kring Gente
– Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg e.o.
– Historische Vereniging Marithaime, Elst
– Historische Kring Kesteren en Omstreken
– Historische Kring West-Betuwe
– Historische Vereniging De Heerlijkheid Vuren
– Historische Kring Midden-Betuwe
– Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
– Historische Kring Huessen
– Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41059623 en heeft van de belastingdienst onder nummer 9146490 de status verkregen van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status heeft voor onze stichting voordelen, maar ook voor degenen die giften verstrekken aan onze stichting, omdat deze giften aftrekbaar zijn voor o.a. de inkomstenbelasting.

Onze stichting kent geen formeel beleidsplan; uit de doelstelling, het uitgeven van een jaarboek, vloeien als het ware automatisch een aantal noodzakelijke werkzaamheden voort, zoals het kiezen van een thema voor het volgende jaar, het houden van een voorlichtingsbijeenkomst voor (aspirant)-auteurs, de planning van de ontvangst en verwerking van de artikelen, het instellen van een redactie, het vragen van offertes bij drukkerijen, de vormgeving en uiteindelijk het uitgeven van het jaarboek.