Bestuur

Het bestuur moet volgens de statuten uit minimaal vijf leden bestaan. Gelukkig kunnen we meestal het werk verdelen over meerdere bestuursleden die allen afkomstig zijn uit de deelnemende verenigingen/stichtingen.

Momenteel bestaat het bestuur uit:
Emile Smit, voorzitter, Tiel
Kobus van Ingen, secretaris, Opheusden
Arjen Swets, penningmeester, Beesd
Mieke van Veen-Liefrink, lid en eindredactie, Nijmegen-Noord
Aart Bijl, lid, Gorinchem
Herman Buurman, lid, Doornenburg
Sipkje Schimmel-de Haan, lid, Elst
Wim Huijbrechts, lid, Andelst
Maria Loonen,lid, Bemmel

Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar, maar in de praktijk is dit vaak zeven of achtmaal. Deze vergaderingen vinden afwisselend plaats in het Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren en het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel

Conform de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning voor verrichte werkzaamheden.
Uiteraard bestaan er kostenvergoedingen voor daadwerkelijk voor de stichting gedane uitgaven. Reiskostenvergoedingen worden echter niet verstrekt.