Bijdragen gevraagd

Bijdrage jaarboek Tabula Batavorum 2023; thema Hulpdiensten

Het thema voor de 24e bundel Terugblik van de Stichting Tabula Batavorum wordt ‘Hulpdiensten’. Het gaat er om hoe men vroeger – te denken is aan de tijd vóór 1900 – allerlei diensten tot stand bracht die wij tegenwoordig heel normaal vinden. Enkele voorbeelden zijn: politie, brandweer, postbezorging. Maar er kunnen ook diensten zijn, die wij niet meer kennen zoals de lantaarnopsteker.

Tegenwoordig is het meestal de overheid die verantwoordelijk is voor dergelijke zaken. Soms was dat vroeger ook het geval, maar vaak ook werden zaken in kleinere kernen door de bevolking zelf georganiseerd. Op die wijze zorgde men gezamenlijk voor veiligheid door bijvoorbeeld een gezamenlijke brandweer of dijkbewaking.

Over gezondheidszorg is er al eens een Terugblik geweest. Over de lokale overheden ook al. Nu gaat het dus vooral om die diensten die niet tot die overheid horen. Ze kunnen er natuurlijk wel door ingesteld zijn.

Qua tijd houden we de periode vóór 1900/1914 aan. Daarna kwam er veel meer nationale wetgeving. Teruggaan tot de middeleeuwen is dus mogelijk, denk bijvoorbeeld aan een oude dorpsschutterij. Zo lijken er in elke plaats wel bijzondere zaken te vinden.

Namens het bestuur; Emile Smit

Een voorbeeld:

De Huissense brandweer in 1896 met twee slangbrandspuiten uit het begin van de achttiende eeuw