Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen

De Historische Kring Bemmel (HKB) is opgericht in 1989. Besloeg het kringgebied toen alleen Bemmel, nu houdt de vereniging zich bezig met de historie van zowel het dorp Bemmel als de daaraan grenzende dorpen Haalderen en Ressen. Binnen de geschiedenis van deze drie dorpen richten we ons vooral op de onderwerpen cultuurhistorie, archeologie, genealogie en monumenten.

De kringruimte van de HKB is gevestigd in Cultureel Centrum De Kinkel op de eerste verdieping. Daar zijn iedere dinsdagochtend vrijwilligers bezig en eenieder die interesse heeft is daar van harte welkom.

Wat biedt de HKB?

  • Driemaal per jaar verschijnt het Kringblad.
  • Een bibliotheek waarin veel te vinden is over het kringgebied en de omgeving
  • Een grote collectie artikelen, documenten, rapporten en krantenknipsels
  • Werkgroepen die zich bezighouden met genealogie, archeologie, foto’s, digitalisering en documentatie
  • Lezingen en exposities
  • Dorpswandelingen onder leiding van een gids
  • Zie ook www.historischekringbemmel.nl
Pasteltekening van Bemmel door C. Kruijf uit 1830