Historische Kring Huessen

De Historische Kring Huessen is opgericht op 20 mei 1975. Zij begon met zeven leden en heeft er nu bijna 1100. Dat is een gevolg van de grote belangstelling van de Huissenaren en oud-Huissenaren voor de geschiedenis van deze oude Kleefse enclave.

De trots van de Kring is het eigen onderkomen in de kom van Huissen. Op het adres Vierakkerstraat 39 is in een pand uit 1647 het Stadmuseum Hof van Hessen gevestigd. Het museum bewaart en presenteert voorwerpen die een beeld geven van het verleden en de cultuur van de stad Huissen die een rijk Romeins en middeleeuws verleden heeft. Het museum heeft de beschikking over een grote zaal met een vaste expositie en twee kleinere zalen waar regelmatig wisselexposities worden gehouden.

Behalve het museum heeft de Historische Kring ook:

  • Het tijdschrift Mededelingen, dat vijfmaal per jaar verschijnt.
  • Een grote bibliotheek, waarin bijna alles te vinden is dat ooit over Huissen werd geschreven.
  • Een grote collectie documenten, kopieën en krantenknipsels over Huissen.
  • Een actieve archeologische sectie, die vondsten beschrijft en conserveert.
  • Een grote database met namen en gegevens over Huissenaren en Huissense families.
  • Meer dan 10.000 foto’s en ansichten van Huissen.
  • Een transcriptiewerkgroep die oude documenten leesbaar maakt en online zet.

Het lidmaatschap kost € 20,- per jaar. Meer is te vinden op: https://www.huessen.nl/

Het stadsmuseum Hof van Hessen