Historische Kring West-Betuwe

De Historische Kring West-Betuwe is opgericht in 1972 en telt rond 260 leden. Het logo is een cirkelvormige afbeelding van de ruïne van kasteel Goudenstein te Haaften. Deze is gesigneerd ‘vGM’, ofwel A.F. van Goelst Meyer, de vroegere kasteelheer van kasteel Waardenburg. Bij de bibliotheek, die gevestigd is in het MFC “De Pluk” in Geldermalsen zijn enkele oude voorwerpen uitgestald.

Wat biedt de Historische Kring West-Betuwe?

  • Driemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Mededelingen en een Nieuwsbrief. Daarnaast ontvangen de leden per email een digitale Nieuwsbrief.
  • De HKWB organiseert elk jaar een zevental lezingen over thema’s die met de historie van de Betuwe e.o. te maken hebben. Ook worden er elk jaar een of twee excursies georganiseerd.
  • In het archief worden historische publicaties en foto’s bewaard en oude kaarten en foto’s gedigitaliseerd.
  • De HKWB heeft in de Kringbibliotheek een mooie collectie aan oude boeken, kaarten en publicaties. Deze zijn voor iedereen te raadplegen.
  • Er wordt hulp en advies gegeven bij onderzoek.
  • De eigen Kringbibliotheek is voor de uitleen van boeken vrij te bezoeken tijdens de openingstijden.
  • Op onze website kunt u uw kennis van de omgeving vergroten door een quiz te spelen. Zie ook: https://www.hkwb.nl/