Historische vereniging Marithaime

Marithaime
is de naam van de historische vereniging van Elst en omgeving. Zij is opgericht in 1979 en haar naar is ontleend aan het landgoed Marithaime, dat zich in de vroege middeleeuwen nabij Elst bevond.

Doelstelling
De vereniging heeft als doel het cultuurhistorisch besef en de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed te bevorderen. Bij de activiteiten van Marithaime staan geschiedenis en cultuur van Overbetuwe centraal.

Activiteiten
Steeds meer mensen interesseren zich voor hun eigen geschiedenis of die van hun omgeving. Marithaime speelt hier op in door aansprekende en gevarieerde activiteiten te organiseren. Er worden lezingen over uiteenlopende onderwerpen gehouden, excursies georganiseerd, boeken gepubliceerd en jaarlijks de Elster dorpsquiz georganiseerd.  Ook wordt historisch beeldmateriaal via het eigen archief en digitaal beschikbaar gesteld.

Onze website kunt u hier bereiken: https://marithaime.nl/