Jaarstukken

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2020, bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de rekening van baten en lasten over 2020.
De jaarrekening is op 15 mei 2021 gecontroleerd en akkoord bevonden door de penningmeester van de Historische Vereniging “De Heerlijkheid Vuren” en vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 25 mei 2021.
Een jaarbegroting wordt niet gemaakt, maar uiteraard wel een exploitatiebegroting voor het uit te geven boek.
De jaarlijks opgestelde exploitatiebegroting wordt ook indien mogelijk gebruikt voor het aanvragen van subsidies bij de daarvoor in aanmerking komende fondsen.