Jaarstukken

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2021, bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de rekening van baten en lasten over 2021.
De jaarrekening is op 21 mei 2022 gecontroleerd en akkoord bevonden door de penningmeester van de Historische Kring West-Betuwe en vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 21 juni 2022.
Een jaarbegroting wordt niet gemaakt, maar uiteraard wel een exploitatiebegroting voor het uit te geven boek.
De jaarlijks opgestelde exploitatiebegroting wordt ook indien mogelijk gebruikt voor het aanvragen van subsidies bij de daarvoor in aanmerking komende fondsen.