Jaarstukken

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2022, bestaande uit de balans per 31 december 2022 en de rekening van baten en lasten over 2022.
De jaarrekening is in de vergadering op 16 mei 2023 vastgesteld door het bestuur van Tabula Batavorum en op 26 mei 2023 gecontroleerd en akkoord bevonden door de penningmeester van de Historische Vereniging De Heerlijkheid Vuren. Een jaar begroting wordt niet gemaakt maar wel een exploitatiebegroting voor het uit te geven boek.
De jaarlijks opgestelde exploitatiebegroting wordt ook indien mogelijk gebruikt voor het aanvragen van subsidies bij de daarvoor in aanmerking komende fondsen.